ОНИКС

Alabastro Egiziano
 Alabastro Egiziano - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Fantastico
Fantastico - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Glaciale
Glaciale - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Mirafiori
Mirafiori - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Verde Pakistano
Verde Pakistano- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory


“Да постигнем максимална удовлетвореност на изискванията и очакванията на клиентите, като спазваме нормативните изисквания и непрекъснато повишаваме конкуретноспособността на дружеството.”