ТРАВЕРТИН

Alabastrino
 Alabastrino - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Azarshahr A
Azarshahr A - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Azarshahr B
Azarshahr B - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Crepuscolo
Crepuscolo - ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Dark Travertine - cross cut
Dark Travertine - cross cut- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Dark Travertine - vein cut
Dark Travertine - vein cut- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Light Travertine - vein cut
Light Travertine - vein cut- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Rosa
Rosa- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory


Rosso Persiano
Rosso Persiano- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Rosso Travertine
Rosso Travertine- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Tabacco
Tabacco- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Tipo America
Tipo America- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory


White Travertine
White Travertine- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory
Yellow Travertine
Yellow Travertine- ЧЕРКЕЗОВ ООД | CHERKEZOV Ltd. - Stone Processing Factory


“Да постигнем максимална удовлетвореност на изискванията и очакванията на клиентите, като спазваме нормативните изисквания и непрекъснато повишаваме конкуретноспособността на дружеството.”