С повече от 20 години опит “Черкезов” ООД е лидер в областта на обработката на камъни, производството и продажбата на варовик, мрамор, гранит и травертин. Продуктовата гама на “Черкезов” ООД не само се разраства, за да достигне до над 50 различни естествени скални облицовъчни материали, но и компанията успешно реализира редица инвестиционни проекти с цел непрекъснато оптимизиране на технологичната си база – всичко това с цел увеличаване както на производствения капацитет, така и на пазарната конкурентоспособност и високото качество в по-широката рамка на екологичната устойчивост.
Дружеството има дългосрочна стратегическа визия за увеличаване на обема на преработените мраморни материали и за недопускане на неизползван материал в производството. През цялата си история “Черкезов” ООД инвестира в различно оборудване, което ни позволява да имаме почти върхова обработка на различни естествени камъни в естествена безопасна среда.

Въпреки това до този момента компанията не разполагаше със специална линия за обработка на мрамор, която да позволява автоматизирано смолиране. Преди да придобием тази машина преработката в “Черкезов” ООД се извършваше ръчно и мраморните плочи/блокове се оставяха да съхнат на открито, което освен повече време, изисква и определена температура.

Ето защо целта на проекта „Зелени завършеци в „Черкезов“ ООД“ бе да се допълнят текущите зелени иновации в “Черкезов” ООД чрез нова линия за смолиране и да се повиши конкурентоспособността на дружеството. Идеята на дружеството бе да инсталира линия за пресоване на мраморни плочи с роботизиран пилот, за да се повиши ефективността на използването на мраморните източници и да се предотвратят отрицателните последици за околната среда, причинени от производствената дейност на фабриката. След първоначално проучване компанията реши да избере най-доброто решение за собствените си нужди.

Смолиращата линия допринася за по-малко отпадъци, тъй като този производствен процес се справя с напуканите или повредени камъни, които иначе биха били неизползваеми. Това ще доведе до по-висока конкурентоспособност. Новата линия е с минимално потребление на енергия заради използваните енергоефективни двигатели.
Проектът е изпълнен изцяло от „Черкезов“ ООД. Общата стойност на проекта е 444 340 евро, от които 200 000 евро са от донора – „Норвежки финансов механизъм“.