Най-важният ресурс в Черкезов ООД са висококвалифицираните експерти, които повече от 20 години отделят особено внимание и време, за да реализират Вашите концепции и устрем. Благодарение на професионалния ни подход към всеки един клиент, фирмата се откроява като продуктивен и лоялен партньор, готов да сподели дългогодишния си опит и полезни съвети. А собствената ни внедрена система за контрол на качеството гарантира доставката на първокачествена продукция в България и всички краища на света.

Проекти на наши партньори, в които сме взели участие –